Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
ZAKŁAD FINANSÓW, BANKOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
ZAKŁAD PODSTAW BEZPIECZEŃSTWA

WYDZIAŁ POLITOLOGII UNIWERSYTETU MARII CURIE- SKŁODOWSKIEJ
ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNAWOWYCH

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ZAKŁAD PRAWA CYWILNEGO i PRAWA RZYMSKIEGO

FUNDACJA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

 

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową do Warszawy
w dniach 24-25 listopada 2015 r.

 

Celem konferencji jest po pierwsze, analiza złożoności i współzależności zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa we współczesnym świecie w warunkach zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska międzynarodowego, procesów transformacji i integracji.

 

     Efektem konferencji będzie monografia o charakterze zbiorowym składająca się z artykułów zaakceptowanych do druku po przeprowadzeniu procesu recenzyjnego. Następnym efektem będzie zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a praktykami i instytucjami w tym zakresie. Kolejnym efektem będą również propozycje zmian legislacyjnych wystosowane w postaci wniosku pokonferencyjnego w obszarze bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego na poziomie państwowym i międzynawowym.

 

    Zamysłem organizatorów planowanej konferencji jest uczynienie przedmiotem wygłaszanych referatów i dyskusji szerokiego spektrum problemów bezpieczeństwa m.in. takich zagadnień jak:

a.

 

 

 

 

identyfikacja zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa we współczesnym świecie, ich różnorodności, wielowymiarowości i wielopoziomowości ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów: ekonomicznego, politycznego, prawnego, społecznego i innych funkcjonujących na poziomie państwa i środowiska międzynarodowego, powodowanych przez państwa i podmioty niepaństwowe;

b.

 

bezpieczeństwo, ekonomiczne, informacyjne w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach współczesnego świata;

c.

 

strategie i działania na rzecz bezpieczeństwa na poziomie państw i ich polityk bezpieczeństwa;

d.

 

zakres działań służb państwowych w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego we współczesnym świecie;

e.

 

 

działania na rzecz bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego na poziomie środowiska międzynarodowego z uwzględnieniem strategii i praktyki politycznej Unii Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego i innych instytucji międzynarodowych;

f.

 

działania na rzecz bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego świata podmiotów transnarodowych;

g.

 

propozycje zmian legislacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego na poziomie państwowym i międzynawowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja Naukowa - Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata
Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
ul. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Bud. L, pok. 131
tel. (017) 865-19-14, NIP: 813-02-66-999, e-mail: kstepien@prz.edu.pl

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności